IniciAcollidaLa LudoXandallExtraescolarsEcollibreMenjador Festes Notícies Taulell d'Anuncis Carnet


SERVEI D'ACOLLIDA Curs 2010-2011


Els nostres serveis d'acollida i la ludo són uns espais lúdics i de relació amb d'altres nens/es i també un espai-bressol disponible per ajudar a les famílies que tenen dificultats d'horaris per acompanyar o recollir als nens/es. Des del primer dia de curs fins a l'últim. Aquest servei es pot utilitzar de forma esporàdica o de forma regular diària. L'acollida matinal en servei fixe està subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

Horari

7:45 a 9.00 (Durant tot el curs) Subvencionat per la Generalitat

Servei

Es pot fer un ús fix però si en teniu necessitat podeu deixar els vostres fills de manera esporàdica.

Preus mensualsPreus mensuals en Euros
ACOLLIDA MATINAL
De 7:45 a 9:00 hores

TOTS ELS DIES
29,00
1 DIA FIX
13,00
2 DIES FIXOS
21,00
LUDOTECA TARDA
De 17:00 a 19:00 hores

TOTS ELS DIES
42,00
1 DIA FIX
16,00
2 DIES FIXOS
26,00
3 DIES FIXOS
36,00

MATÍ I TARDA
60,00
SERVEI ESPORÀDIC
Per dia

ACOLLIDA
6,00
LUDOTECA
7,00

Pagament

Fixes: mitjançant domiciliació bancària
Esporàdics: en efectiu a la monitora

Condicions

Es farà un descompte del 10% als germans, en la utilització del servei setmanal fix.
La Generalitat subvenciona el servei d’acollida matinal pels nens/es que utilitzen el servei de manera mensual fixa. La subvenció s’aplicarà als rebuts un cop rebuda.
El servei de la Ludo tanca a les 19:00 h. Els nens/es s’han de recollir dins aquest horari i com a molt tard a les 19:00 h. Els pares que, de manera reiterada, no compleixin l’horari de recollida establert, no podran fer us del servei de la Ludo, se’ls donarà de baixa del servei.
En cap cas es poden deixar els nens abans de les 7.45 h, hora en que comença el servei d’acollida matinal.
Els serveis esporàdics s’abonen directament a la monitora.
Si es produeixen devolucions dels rebuts bancaris, les despeses que generin seran abonades en efectiu a la monitora de la Ludo.
Si no es paguen les despeses derivades d’un impagat i/o davant de dues devolucions bancàries seguides, es pot donar de baixa del servei a l’alumne, notificant aquesta situació a la direcció del centre per poder prendre les mesures oportunes en cas de no recollir al nen/a a l’hora de sortida del centre escolar (17:00 h).