QUADRE PEDAGÒGIC CURS 2013/14
1.a.EQUIP DIRECTIU

Direcció: Olga Vilaseca
Cap d’Estudis: Pau Canut
Secretari: Anna Peñarroya

1.b.EQUIP DOCENT

-EDUCACIÓ INFANTIL

Tutor/a P-3
Conxi Sansegundo
Tutor/a P-3
Agnès Baylina

Tutor/a P-4A
Nàyade Garcia

Tutor/a P-4B
MªCruz Martínez
Tutor/a P-5A
Miriam Cruz
Tutor/a P-5B
Lorena Vendrell
Reforç
Mireia Llansó
TEI (Suport)
Cristina Escudero

- EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
CICLE INICIAL
Tutor/a 1A
Carlos Armas
Tutor/a 1B
Rosa Burrull
Tutor/a 2A
Elena González
Tutor/a 2B
Ana Sisó
Reforç
Anna Gasulla
CICLE MITJÀ
Tutor/a 3A
Carles Arbó
Tutor/a 3B
Conxita Colet
Tutor/a 4A
Anna Peñarroya
Tutor/a 4B
Marina Santamaria
Reforç
Anna Gasulla
CICLE SUPERIOR
Tutor/a 5A
Enric Canalda
Tutor/a 5B
Marisa Alvarez
Tutor/a 6A
Andrea Alonso
Tutor/a 6B
Joan Moll-PROFESSORS/ES ESPECIALISTESEducació Especial
Carme BarnésAntònia Garcia
Música
Manel Sabaté
Ed. Física
Andrea Alonso
Anglès
Laura Rodriguez
Carolina Godoy

Religió
Esteve Ferre

-ALTRES PROFESSIONALS QUE INTERVENEN A L’ESCOLA

E.A.P.
Jesús Carrasco
Logopeda (CREDA)


1.c.PERSONAL NO DOCENT
Administrativa
Assumpta Barber
Conserges
Regina Mirabent/Jacinto Garcia