Inici Acollida Ludoteca Xandall Extraescolars Menjador Ecollibre Notícies

Taulell d'Anuncis


OBJECTIUS GENERALS

  • Contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills/es.
  • Servir com interlocutor entre l'equip docent i les famílies.
  • Permetre a mares i pares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes educatius d'abast més general.logonou.jpg
  • Administrar i gestionar els recursos que tenim.
  • Participar en la presa de decisions i en el govern del col.legi mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
  • Afavorir la participació de les famílies en l'educació dels seus fills/es és un element primordial en la bona marxa i el resultat final del procés educatiu.
  • Participar en les comissions de treball que té l'escola.
  • Participar de forma activa en la Coordinadora de les AMPA dels CEIPS i IES de Sitges.
  • Organitzar i construir projectes que beneficien als nostres fills a nivell lúdic, econòmic, pedagògic, etc.....